img Informacje
+48 0 535 429 777
PON - PT.: 10:00-16:00
img Zawartość Twojego koszyka
Ilość: 0 Cena: 0,00 zł
Przejdź do koszyka
img
REGULAMIN

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.TRAININGshowroom.com jest własnością firmy FITevolution Jakub Ostapczuk, z siedzibą w Warszawie (01-962) przy ul. Powązkowskiej 7B/106, wpisanej do Centralnej Ewidencji Podmiotów Gospodarczych w Urzędzie Dzielnicy miasta stołecznego Warszawy Bielany, NIP:603-003-28-58, REGON: 146049094.
2. Magazyn centralny sklepu znajduje się w miejscowości Hajnówka (17-200) przy ul. Górnej 19

II. OFERTA SKLEPU

1. Informacje o produktach w sklepie m.in. opisy, ceny, sklepu nie są ofertą handlową w rozumieniu K.C. i stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
2. Towary prezentowane w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronach produktów znajdują się informacje o cenie, przeznaczeniu i właściwościach towaru, a także materiale z którego jest wykonany.
3. Prezentowane ceny są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w koszyku, informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży.
4. Zamieszczone na stronach sklepu zdjęcia produktów i opisy zostały zredagowane na podstawie materiałów producenta i mogą się nieznacznie różnić (kolorystyka, faktura) od towarów znajdujących się w magazynie. W takim wypadku zespół TRAINIGshowroom każdorazowo informuje o tym fakcie Nabywcę przed wysyłką towaru.
5. Towar oferowany w naszym sklepie jest nowy i pochodzi z legalnych źródeł. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura. Wszystkie produkty w naszym sklepie są objęte gwarancją producenta.
6. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza rejestracyjnego danymi (imię i nazwisko, adres, e-mail, telefon) potrzebnymi do prawidłowej realizacji zamówienia. Sprzedający może odmówić realizacji zamówienia w przypadku błędnie wypełnionego formularza rejestracyjnego czy w sytuacji wzbudzającej wątpliwość autentyczności podanych danych.
7. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Kupujący:
a. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawda, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
b. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;
c. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy;
8. Momentem zawarcia umowy jest otrzymanie przez Kupującego emaila potwierdzającego przyjęcie oferty Klienta przez Sklep. Klient zawiera umowę poprzez naciśnięcie przycisku „ZAMAWIAM” znajdującego się na dole strony pod kalkulacją cen zakupu i wyborze warunków dostawy i sposobu dokonania płatności. Wciśnięcie przycisku „ZAMAWIAM” jest jednocześnie potwierdzeniem zapoznania się z treścią regulaminu i jego akceptacją przez Klienta
9. Promocje obniżające wartość zamówienia nie łączą się.
10. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Zelwerowicza 20; 53-676 Wrocław w celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy “O ochronie danych osobowych” z dnia 29.08.1997r.
11. Sklep TRAININGshowroom.com zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

III. ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia mogą być składane w następujący sposób:
a. poprzez formularz zamówień (koszyk) na stronie sklepu;
b. za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@trainingshowroom.com;
c. telefonicznie pod numerem: + 48 530 902 399;
2. Zamówienia są realizowane w terminie, który jest podany przy opisie produktu (od momentu zawarcia umowy kupna – sprzedaży) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, oraz sobót i niedziel. Przez realizację zamówienia rozumieć należy przekazanie zakupionego towaru podmiotowi odpowiedzialnemu za dostarczenie towaru do Klienta.
3. Zespół TRAINIGshowroom może kontaktować się z Kupującym celem potwierdzenia zamówienia, danych teleadresowych, czy ustaleń wynikających z treści zawartych w komentarzu do zamówienia. Każdy komentarz do zamówienia będzie czytany i uwzględniany w miarę możliwości sprzedawcy
4. Zamówione rzeczy wysyłane są do Kupującego w opakowaniach producenta. Zawartość paczki jest zgodna ze specyfikacją na opakowaniu producenta.
5. Opisy towarów oraz ich przeznaczenie w języku polskim, znajdują się na stronach sklepu, indywidualnie dla każdego z towarów. Na pisemne żądanie Kupującego sprzedawca może dostarczyć szczegółową instrukcję użytkowania zakupionej rzeczy w języku polskim i/lub angielskim.
6. Zamówienia wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. dostarczane są zazwyczaj w ciągu 2-3 dni roboczych
7. Zamówienia wysyłane za pośrednictwem Firmy Kurierskiej są doręczane w terminie do 48 h licząc od daty wysłania zamówienia.

IV. PŁATNOŚCI

1. Płatności za zamówione towary można dokonać w następujący sposób:
a. płatność przelewem – nr konta i dane do przelewu będą znajdowały się w potwierdzeniu zamówienia, który zostanie wysłane e-mailem (w tytule przelewu prosimy wpisać nr zamówienia);
b. płatność przy odbiorze – opłata za zamówienie wraz z kosztem wysyłki jest uiszczana kurierowi w chwili doręczenia przesyłki;
c. płatność On-Line – poprzez terminal internetowy Przelewy24;

2. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

3. W przypadku, gdy płatność za zamówienie będzie niższa od podanej w zamówieniu, sprzedawca poinformuje Klienta o konieczności dopłaty. Zamówienie będzie wysłane po zaksięgowaniu dopłaty, według zasad opisanych powyżej.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) mają Państwo prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy
3. O fakcie odstąpienia od umowy Kupujący musi poinformować Sprzedawcę składając odpowiednie oświadczenie drogą elektroniczną lub wysyłając je na adres: TRAINIGshowroom ul. Górna 19, 17-200 Hajnówka. O dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
a. Umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c. Umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
d. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

VI. REKLAMACJE

1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi rzeczy bez wad. Wszystkie produkty w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe i powinny być wolne od wad.
2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@trainingshowroom.pl
4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: kopię dowodu zakupu lub nr zamówienia, opis uszkodzenia, adres i telefon kontaktowy Klienta, opcjonalnie zdjęcie uszkodzonego produktu/elementu.
5. Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
6. Towar przeceniony nie podlega reklamacji/zwrotowi.
7. Gwarancja nie obejmuje:
- Zużycia eksploatacyjnego
- Uszkodzenia mechanicznego wynikającego z niewłaściwego użytkowania
- Umyślnego uszkodzenia
- Uszkodzeń wynikających z niewłaściwego montażu
- Uszkodzeń wynikających z eksploatacji w warunkach nietypowych dla danego produktu
7. Kupujący jest zobowiązany odesłać towar do sprzedającego na swój koszt.

VII. POZOSTAŁE

1. Wszystkie Zdjęcia i informacje zawarte na stronie sklepu stanowią własność Firmy Fit Evolution Jakub Ostapczuk i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby, firmy bez zgody sprzedawcy.
2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby ewentualne sytuacje sporne były rozwiązywane polubownie i na korzyść Klienta
3. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia sytuacje sporne będą rozpatrywane na drodze sądowej zgodnie z K.C. i K.P.C.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 10.03.2015. Zmiany regulaminu będą publikowane na stronie www.trainingshowroom.pl/regulamin. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

VIII. SZKOLENIA

1. Organizator Fit Evoulution realizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie danego szkolenia dostępnej w karcie Edukacja na stronie: www.trainingshowroom.com
2. Warunkiem udziału w szkoleniu jest zakup wybranego szkolenia w karcie EDUKACJA oraz opłata całościowa za wybrany produkt.
3. Zakup produktu w sklepie jest równoznaczny akceptacji warunków regulaminu oraz deklaracji uczestnictwa w szkoleniu
4. W niektórych przypadkach w formularzu zakupu szkolenia należy podać indywidualne warianty potrzebne organizatorom do stworzenia pakietu startowego.
5. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
6. Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat, koszt posiłków (przerwy na kawę, lunch), oraz zestaw startowy (informacja w opisie szkolenia)
7. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wiąże się z pobraniem połowy kwoty szkolenia z zastrzeżeniem postanowień pkt. 8.
8. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu 7 dni przed terminem szkolenia wiąże się z pobraniem całej opłaty wpisowej.
9. Organizator w wyjątkowych okolicznościach rości sobie prawo zmiany lub odwołania terminu szkolenia.
10. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, według wyboru Zamawiającego, Organizator zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie.
W przypadku zmiany terminu szkolenia Uczestnik odstępując od umowy powinien wskazać numer rachunku bankowego na który nastąpi zwrot wynagrodzenia wraz z ustawowymi odsetkami, ewentualnie wskazać inny sposób jego zwrotu.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen i programu szkolenia o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na 3 dni naprzód przed terminem szkolenia. Zamawiający w takim wypadku może zrezygnować ze szkolenia uzyskując zwrot wpłaconej zaliczki bez obowiązku pokrycia kosztów szkolenia. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia.
12. Uczestnik może dokonać reklamacji składając Organizatorowi stosowne oświadczenie w formie listu poleconego lub poczty elektronicznej, najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia szkolenia.
13. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem.
14. Szkolenie ma charakter edukacyjny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za źle zinterpretowaną informacje i ewentualne szkody wyrządzone sobie lub osobom trzecim.
15. Uczestnik deklaruje, że jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w części praktycznej i nie będzie wnosił żadnych roszczeń wobec organizatora w razie ewentualnych kontuzji.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do produkcji filmów wideo, nagrań audio i/lub jakichkolwiek publikacji w jakiejkolwiek formie materiałów związanych z danym szkoleniem. Tym samym uczestnik wyraża zgodę na użycie swojego imienia, nazwiska, wizerunku, podobieństwa, głosu i zaświadcza, że nie będzie miał/a jakichkolwiek roszczeń z tym związanych. Uczestnik zgadza się na publikację zdjęć, nagrań audio/wideo z tego szkolenia.
17. Uczestnik, zatrudniony, ochotnik, obecny, zaproszony gość oświadcza, że nie ma jakichkolwiek praw lub roszczeń do produkcji materiałów z niego pochodzących.
18. Wszystkie materiały szkoleniowe są chronione prawami autorskimi, są udostępniane jedynie do użytku prywatnego i nie mogą być sprzedawane lub odsprzedawane.
19. Uczestnik oświadcza, że jest świadomy zakazu nagrań i wszelkich innych form rejestracji szkolenia.

BĄDŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO. ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER
Wszystkie prawa zastrzeżone dla training show room 2015. Projekt i realizacja Maxsote.pl
do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl